ID: 70052


Navn

Tore Leite

E-postadresse

tore.leite@kmd.dep.no

Institusjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Evalueringsdokumenter

NIBR 2021-4.cleaned.pdf

Konkurransegrunnlag

Tilleggsdokumenter